Vårt hus på Bali er en privat bolig og ikke et hotell eller pensjonat. Men viss du ønsker å besøke oss, så ta kontakt via e-post.

kontakt oss på:

petersen@indosat.net.id

petersen@villabali.org